Werkwijze

psychologiepraktijk-cortex

Werkwijze

 

Aanmelding

Vaak wordt u doorverwezen door uw huisarts, uw psychiater of een andere zorgverlener (vb. psycholoog, clb, cgg, …). U kan er ook voor opteren om op eigen initiatief een afspraak met ons te maken. Tenzij u dit niet wenst, brengen wij uw huisarts en uw doorverwijzend arts (vb. psychiater) schriftelijk op de hoogte van de opstart, het verloop en de voltooiing van uw begeleiding of behandeling binnen onze praktijk.

De aanmelding kan per mail of telefonisch plaatsvinden. Vervolgens zal er een kennismakingsgesprek (= de intake) worden ingepland.

 

Kennismakingsgesprek/intake

Een intakegesprek bedraagt 60 minuten. Meestal betreffen de sessies een individuele begeleiding of behandeling, tenzij in het kader van koppel- of gezinstherapie. Indien u dit wenst, mag u tijdens het eerste gesprek iemand meebrengen.

Aan de hand van het intakegesprek zullen uw klachten en uw hulpvraag verder worden geëxploreerd. Daarnaast zal de psycholoog die de intake uitvoert ook vragen stellen naar andere levensdomeinen om zo een zicht te krijgen op de ruimere context waarin uw  klachten zijn ontstaan maar ook om zicht te krijgen op de zaken die wél al goed lopen. Bijkomend kunnen er vragenlijsten worden afgenomen om meer diepgaand in te gaan op uw klachten of om meer zicht te krijgen op uw persoonlijkheid, competenties en hulpbronnen om met stress om te gaan. 

Tijdens het intakegesprek zullen ook bepaalde verwachtingen naar de begeleiding of behandeling worden doorsproken en eventueel bijgesteld.

Na het intakegesprek zal er binnen het psychologenteam besproken worden welke psycholoog samen met u aan de slag gaat  en welk traject binnen ons aanbod het meest aangewezen is . Normaliter hebben wij voldoende expertise in huis om aan uw hulpvraag tegemoet te komen. Indien wij naar aanleiding van het intakegesprek toch vermoeden dat uw hulpvraag niet binnen onze praktijk kan worden opgenomen, zullen wij samen met u op zoek gaan naar een geschikt doorverwijsadres.

 

Begeleidings - en behandelingssessies

Psychologiepraktijk Cortex heeft een ruim begeleidings- en behandelingsaanbod op maat van de hulpvraag van de cliënt en de doorverwijzer. De duur van de begeleidings- en behandelingssessies bedragen 50 minuten.

© Psychologiepraktijk CORTEX.