Psychologische begeleiding

 

Psychologische begeleiding is aangewezen wanneer er vanuit de intake wordt vermoed dat er rond uw hulpvraag vooral preventief of via kortdurende behandeling gewerkt kan worden.

Tijdens de psychologische begeleiding wordt er in de eerste plaats gefocust op uw huidige hulpvraag. Er wordt kort stilgestaan bij het ontstaan en de context van uw klachten. Van hieruit gaan we samen met u op zoek naar manieren om uw klachten te verminderen, wat u in staat stelt om in uw huidige leven zo goed mogelijk om te gaan met een aantal moeilijkheden die u in uw leven ervaart. We richten ons tijdens psychologische begeleiding o.a. op stress- en spanningsvermindering, het verhogen van uw veerkracht en op de behandeling van psychische moeilijkheden met een duidelijke en enkelvoudige oorsprong. Binnen de psychologische begeleiding wordt er gewerkt vanuit een gedragstherapeutisch denkkader (vb. bij slaapproblemen, stress- en spanningsklachten, …).

© Psychologiepraktijk CORTEX.