Kennismakingsgesprek/Intake

Een intakegesprek bedraagt 60 minuten. Meestal betreffen de sessies een individuele begeleiding of behandeling, tenzij in het kader van koppel- of gezinstherapie. Indien u dit wenst, mag u tijdens het eerste gesprek iemand meebrengen.

Aan de hand van het intakegesprek zullen uw klachten en uw hulpvraag verder worden geëxploreerd. Daarnaast zal de psycholoog die de intake uitvoert ook vragen stellen naar andere levensdomeinen om zo een zicht te krijgen op de ruimere context waarin uw  klachten zijn ontstaan maar ook om zicht te krijgen op de zaken die wél al goed lopen. Bijkomend kunnen er vragenlijsten worden afgenomen om meer diepgaand in te gaan op uw klachten of om meer zicht te krijgen op uw persoonlijkheid, competenties en hulpbronnen om met stress om te gaan. 

Tijdens het intakegesprek zullen ook bepaalde verwachtingen naar de begeleiding of behandeling worden doorsproken en eventueel bijgesteld.

Na het intakegesprek zal er binnen het psychologenteam besproken worden welke psycholoog samen met u aan de slag gaat  en welk traject binnen ons aanbod het meest aangewezen is . Normaliter hebben wij voldoende expertise in huis om aan uw hulpvraag tegemoet te komen. Indien wij naar aanleiding van het intakegesprek toch vermoeden dat uw hulpvraag niet binnen onze praktijk kan worden opgenomen, zullen wij samen met u op zoek gaan naar een geschikt doorverwijsadres.

© Psychologiepraktijk CORTEX.