Doelgroep

brainDots

Doelgroep

 

De psychologen van psychologiepraktijk CORTEX richten zich op de psychologische begeleiding en psychotherapeutische behandeling van zowel adolescenten, volwassenen als ouderen die geconfronteerd worden met één of meerdere van onderstaande klachten:

 • stemmingsstoornissen: depressie en bipolaire stoornissen
 • aanpassingsstoornissen
 • angststoornissen: paniek, dwangproblematiek, fobieën
 • enkelvoudige trauma’s en negatieve levensgebeurtenissen
 • burn-out
 • stress- en spanningsklachten
 • assertiviteitsproblemen en problemen in sociale vaardigheden
 • negatief zelfbeeld
 • chronische pijn en vermoeidheid
 • rouw en verlieservaring
 • CVS, fybromyalgie, pijnklachten
 • verwerkingsproblemen bij lichamelijke aandoeningen
 • verwerkingsproblemen bij neurologische aandoeningen (niet-aangeboren hersenletsel, ziekte van Parkinson, ..): cognitieve, emotionele en gedragsveranderingen
 • cognitieve problemen: concentratieproblemen, planningsproblemen, moeite met onthouden, …
 • relationele problemen
 • ADHD
 • Autisme
 • levensfaseproblematieken bij adolescenten en ouderen
© Psychologiepraktijk CORTEX.